Prihlásiť Poslať stránku e-mailom Mapa stránky

Piatok 27.03.2015, 16:36, Dnes má meniny Alena

 

Prihláška do samostatného programu Online učebnica ekonómie
pre školský rok 2014/2015

Prihláška je určená učiteľom stredných škôl, ktorí majú záujem využívať Online učebnicu ekonómie so svojimi študentmi. Učitelia, ktorí sa prihlásili do programu Aplikovaná ekonómia, nemusia vypĺňať túto prihlášku, pokiaľ nemajú záujem využívať online učebnicu aj s inými študentmi ako s tými, ktorí sú zapojení do programu AE.  

Prihlášku môžete vyplniť do 15. júla 2014.

V prípade, ak máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomôcť, kontaktujte prosím programového manažéra Petra Kalčevského, e-mail: kalcevsky@jasr.sk, tel. č. 0905 202 442.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška pre stredné školy do samostatného programu
Online učebnica ekonómie pre šk. rok 2014/2015

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v šk. roku 2014/2015 a vytvorí vyučujúcemu a študentom adekvátne podmienky na realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a študentov na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JASR.

 

JASR poskytne škole, v ktorej sa vzdelávací program realizuje, všetky potrebné informácie, odborné rady, materiály a svoje know-how tak, aby sa tento vzdelávací program mohol bezproblémovo počas školského roka realizovať. Vzdelávací program môže byť v škole realizovaný len pod jeho oficiálnym názvom, na ktorý sa vzťahujú licenčné práva a ochrana značky JASR. Škola berie na vedomie, že po ukončení vzájomnej spolupráce nebude ďalej používať program alebo akúkoľvek jeho časť na akékoľvek iné účely bez vedomia a konzultácie s JASR.

 

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079
číslo účtu: 2628769412/1100

 

Program Online učebnica ekonómie je spoplatnený sumou 20,- € na 1 školský rok, bez obmedzenia počtu tried a učiteľov tohto programu.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JASR.   

 
ŠKOLA   

Názov (napr. Stredná odborná škola):

Ulica a číslo:  
Mesto:   PSČ: 
Telefón: Fax: 
E-mail:
IČO:   DIČ: 
    
RIADITEĽ   
Titul:
Meno: Priezvisko:
    
FAKTURAČNÉ ÚDAJE   
Faktúra je zasielaná elektronicky na email, ktorý je uvedený pri fakturačných údajoch. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom!   
Totožné s názvom školy.
Iné (uveďte nižšie).

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie a pod..

Názov:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
E-mail:
    
UČITEĽ PROGRAMU
Program Online učebnica ekonómie môžu na tej istej škole realizovať aj viacerí učitelia, je však potrebné, aby sa každý učiteľ prihlásil do programu. Pre realizáciu tohto programu nie je nutné absolvovať školenie. Všetky informácie o používaní portálu sú učiteľom dostupné v podobe inštruktážnych videí, ktoré sú zverejnené na portáli.

UČITEĽ 1

Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefón (osobný): E-mail (osobný): 
 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte počet)
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 
UČITEĽ 2
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefón (osobný): E-mail (osobný):
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
Program plánujem využiť v  triedach (uveďte počet)
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 
UČITEĽ 3   
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefón (osobný): E-mail (osobný):
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte počet)  
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 
Prihlášku vyplnil:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
E-mail
Dátum: 27.03.2015  16:36
 
Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 

Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania počas pracovných dní. Informáciu o jej akceptovaní nájdete na stránke www.vzdelavanie.jasr.sk/aktualneskoly.

 
 
Pred odoslaním prihlášky, skontrolujte správnosť vyplnených údajov! Tieto údaje sú používané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom.

 

Recepcia: 0948 466 123 E-mail: jaslovensko@jaslovensko.sk
Copyright © 2015 JA Slovensko. Všetky práva vyhradené.

Junior Achievement Slovensko, n. o.
Záhradnícka 60
821 08 Bratislava